T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
ADANA HAVALİMANI

​​​​​​

Sera Gazı Emisyon Envanteri

 

TS EN ISO 14064 standardı kapsamında, DHMİ Adana Havalimanı Başmüdürlüğümüzde Sera Gazı Emisyon Raporu her yıl bir önceki takvim yılına ait veriler baz alınarak hazırlanmakta ve doğrulama işlemi gerçekleştirilmektedir.
 
Bu kapsamda 01.01.2018 - 31.21.2018 tarihleri arasında DHMİ Adana Havalimanı Başmüdürlüğümüzce gerçekleştirilen faaliyetlerden kaynaklı SERA GAZI EMİSYON RAPORU aşağıda sunulmuştur.  
 
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen tetkiklerde Sera Gazı Envanteri, TS EN ISO 14064-1:2007 standardı şartlarına ve toplam emisyon miktarları, TS EN ISO 14064-3 standardı şartlarına uygun olarak “Makul Güven Seviyesinde” doğrulanmıştır. SERA GAZI DOĞRULAMA RAPORU aşağıda sunulmuştur.
 

 
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü